Zasady prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych oraz ich zastosowanie jako model badawczy

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia i wyposażeniem laboratorium kultur komórkowych. Przedstawione zostaną metody wykorzystywane w pracy z komórkami zwierzęcymi (pasażowanie, liczenie, przechowywanie). Scharakteryzowane zostaną rodzaje hodowli komórkowych (2D, 3D) oraz ich zastosowanie jako model eksperymentalny do oceny takich parametrów jak proliferacja, apoptoza, cytotoksyczność. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w laboratorium hodowli komórkowych.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY + ĆWICZENIA:
1. Niezbędne wyposażenie w laboratorium hodowli komórek zwierzęcych (sprzęt, odczynniki, materiały jednorazowe).
2. Charakterystyka i zastosowanie linii komórkowych (adherentne, zawiesinowe), hodowli dwu-
i trzywymiarowych.
3. Rodzaje i sposób przygotowania podłóż hodowlanych, odczynników niezbędnych do prowadzania hodowli.
4. Pasażowanie, liczenie komórek.
5. Krioprezerwacja, przechowywanie w ciekłym azocie, wysiewanie komórek po długotrwałym przechowywaniu w ciekłym azocie.
6. Przedstawienie metod stosowanych do oceny proliferacji, apoptozy, cytotoksyczności (np.: test z SRB, MTT, błękitem trypanu).
7. Ocena zdolności migracyjnych, inwazyjnych komórek.
8. Transfekcja komórek eukariotycznych.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (2 x 6 godzin)

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Tagi: