Uruchomienie pracowni lub gabinetu rentgenowskiego

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z dokładną procedurą „krok po kroku” uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego (RTG) w swojej jednostce medycznej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających składać wniosek w sprawie wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni/gabinetu RTG lub stosowanie aparatu RTG.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Jak wybrać aparat RTG?
2. Projekt osłon stałych
3. Omówienie Systemu Zarządzania Jakością (Księga Jakości wraz z procedurami) i klinicznego audytu wewnętrznego
4. Pomiar skuteczności wentylacji w pracowni/gabinecie RTG
5. Testy eksploatacyjne RTG tj. testy podstawowe i specjalistyczne
6. Szczegółowe omówienie wniosku w sprawie wydania zezwolenia (z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. z 2017 poz. 576) na uruchomienie pracowni rentgenowskiej/stosowanie aparatu rentgenowskiego
7. Przedstawienie pozostałych dokumentów, które powinny się znaleźć na terenie jednostki i są niezbędne do odbioru aparatu RTG
8. Kontrola dawek indywidualnych i w środowisku pracy
9. Pomiar mocy dawki promieniowania rozproszonego
10. Zadania Inspektora Ochrony Radiologicznej
11. Oznakowanie pracowni/ gabinetu RTG
12. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc otworzyć gabinet świadczący wyłącznie usługi w zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej?
13. Odbiór gabinetu lub pracowni rentgenowskiej przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (po 6-7 godzin)

Uwaga: Istnieje możliwość skrócenia czasu szkolenia do 1 dnia (6-7 godzin). Zagadnienia będą wtedy omówione mniej szczegółowo.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia