Monitorowanie badań klinicznych – kurs dla monitorów oraz kandydatów na monitorów badań klinicznych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych oraz kandydatów na to stanowisko. PROGRAM SZKOLENIA: Dzień 1. 1. Monitorowanie badań klinicznych ● Definicja i cele ● Plan Monitoringowy ● Wytyczne ICH GCP ● Obowiązki monitora (CRA) 2.Kryteria...

Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Podstawy prawne, wymagania i wdrożenie systemu w jednostce badawczej

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane...

Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność kierownika badania i personelu badawczego

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do kierowników badań...

Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność personelu jednostki zapewnienia jakości

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi i/oraz personelu...

System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem nowelizacji 2017

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest znajomość Systemu Zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium na podstawie wymagań normy 17025 oraz Polskiego Centrum Akredytacji i samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników branży kosmetycznej, oraz osób odpowiedzialnych program zapewnienia jakości. PROGRAM SZKOLENIA: Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej Wymagania normy 17025...

GMP – zasady wytwarzania w branży kosmetycznej

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie z dobrą praktyką wytwarzania w branży kosmetycznej UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób związanych z produkcją kosmetyków, technologów pracujących w firmach kosmetycznych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Personel – zakres obowiązków i odpowiedzialności – struktura organizacyjna 2. Pomieszczenia i urządzenia – prawidłowe rozplanowanie układu pomieszczeń i urządzeń, – zasady nadzoru...

Dobra Praktyka Kliniczna (ICH GCP) dla badaczy i zespołów badawczych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie badaczy oraz zespołów badawczych z historią badań klinicznych, poprawnym prowadzeniem dokumentacji badań klinicznych a także poprawnego raportowania zdarzeń niepożądanych (AE oraz SAE). UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób związanych z badaniami klinicznymi – badaczy oraz zespołów badawczych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Historia Badań Klinicznych 2. Przepisy dotyczące prowadzenia badań...