System Zarządzania Jakością i kliniczny audyt wewnętrzny w pracowni lub gabinecie rentgenowskim

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z Systemem Zapewnienia Jakości i klinicznym audytem wewnętrznym w pracowni lub gabinecie rentgenowskim.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników pracowni lub gabinetów rentgenowskich, osób zamierzających składać wniosek w sprawie wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni/gabinetu RTG lub stosowanie aparatu RTG oraz innych zainteresowanych Systemem Zarządzania Jakością i klinicznym audytem wewnętrznym.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. System Zapewnienia Jakości jako warunek bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
– cel Systemu Zapewnienia Jakości
– Księga Jakości z procedurami
– omówienie dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości
– ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące Systemu Zapewnienia Jakości
2. Kliniczny audyt wewnętrzny
– cel audytu wewnętrznego
– zakres przedmiotowy klinicznego audytu wewnętrznego
– przygotowanie i przeprowadzenie audytu wewnętrznego
– omówienie dokumentacji audytu wewnętrznego

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6-7 godzin

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia