Podstawy mikrobiologii – praca w warunkach sterylnych, hodowla mikroorganizmów

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami pracy w warunkach sterylnych, metodami jałowienia sprzętu i odczynników laboratoryjnych oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczną hodowlą mikroorganizmów.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Metody pracy w warunkach sterylnych
2. Hodowla i podstawy identyfikacji mikroorganizmów

ĆWICZENIA:
1. Praca w warunkach sterylnych z wykorzystaniem komory laminarnej oraz palnika Bunsena
2. Przygotowanie hodowli bakteryjnych na podłożach stałych oraz w pożywkach płynnych
3. Przygotowanie wymazów i posiewów bakteryjnych
4. Podstawy identyfikacji mikroorganizmów

Na każdym etapie ćwiczeń interpretacja wyników analiz.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (2 x 6 godzin)

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Tagi: