Podstawowe zasady ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi w jednostkach medycznych

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi w jednostkach medycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek medycznych z gabinetami rentgenowskimi oraz innych zainteresowanych tematyką ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy fizyki promieniowania jonizującego
2. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki
3. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej
4. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
5. Bezpieczna praca ze źródłami promieniowania, ograniczanie narażenia
6. Zasady bezpiecznej pracy ze źródłami promieniotwórczymi w gabinecie rentgenowskim
7. Kontrola narażenia pracowników i ogółu ludności, w tym od promieniowania naturalnego
8. Ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi
9. Podstawowe zasady transportu źródeł i odpadów promieniotwórczych
10. Ustawa – Prawo atomowe i akty wykonawcze, podstawowe przepisy międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy UE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5-6 godzin

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia