Oczyszczanie białek – techniki umożliwiające szybką izolację białek

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami umożliwiającymi produkcję dowolnych białek w komórkach bakteryjnych oraz ich szybką izolację. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady doboru wektorów ekspresyjnych, znakowania białek znacznikami molekularnymi ułatwiającymi ich produkcję i izolację oraz proces oczyszczania białek z wykorzystaniem znaczników molekularnych.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Zasady doboru wektorów ekspresyjnych i klonowanie molekularne
2. Zasady doboru znaczników molekularnych
3. Techniki izolacji białek z wykorzystaniem znaczników molekularnych
4. Metoda szybkiej izolacji białek

ĆWICZENIA:
1. Produkcja białek w komórkach bakteryjnych
2. Dwustopniowa izolacja białek z wykorzystaniem znaczników molekularnych i techniki metalopowinowactwa
3. Elektroforeza poliakrylamidowa białek

Na każdym etapie ćwiczeń interpretacja wyników analiz.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (2 x 6 godzin)

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Tagi: