Monika Szołucha

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Inspektor Ochrony Radiologicznej, wieloletni pracownik naukowy i specjalista w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz inżynierii procesowej. Członek Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej SEREN w Warszawie, Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Uczestnik licznych wyjazdów i praktyk międzynarodowych. Bierze udział w polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Autorka i współautorka wielu publikacji popularnonaukowych i naukowych.