Kongres kosmetologii estetycznej

Nasi trenerzy uczestniczyli w charakterze prelegentów na jednym z głośniejszych wydarzeń w branży kosmetologicznej, jakim niewątpliwie był V Ogólnopolski Kongres Kosmetologii Estetycznej w Warszawie. Plan kongresu był bardzo interesujący. Więcej informacji na stronie:
https://kongres-estetyczny.com.pl/