Klonowanie molekularne – nowoczesne techniki biologii molekularnej

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami klonowania molekularnego w komórkach Escherichia coli oraz przygotowanie do praktycznego klonowania genów do wektorów plazmidowych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawowe techniki wykorzystywane w biologii molekularnej. Nabyta w trakcie szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dobór najbardziej optymalnej dla nich techniki klonowania molekularnego.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy techniki PCR
2. Izolacja i analiza jakości wyizolowanego DNA
– rozdział elektroforetyczny kwasów nukleinowych w żelach agarozowych lub poliakrylamidowych
3. Klonowanie molekularne z wykorzystaniem ligazy DNA
4. Klonowanie molekularne metodą SLiCE – metoda klonowania DNA niezależna od ligacji
5. Klonowanie molekularne metodą AQUA – najnowsza, opublikowana we wrześniu 2015, technika klonowania molekularnego DNA, oparta o PCR (Beyer i wsp., 2015)
6. Transformacja komórek bakteryjnych zrekombinowanym plazmidowym DNA.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 – 7 godzin

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Tagi: