Kamil Mieczkowski

Doktorant na Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiach Doktoranckich na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w zakresie szeroko pojętej biologii komórki nowotworowej, hodowli komórek eukariotycznych, technik biochemicznych oraz biologii molekularnej. Współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach badawczych. Kierownik projektów uczelnianych oraz finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.