Immunodetekcja białek

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z technikami immunodetekcji białek. Podczas szkolenia omówione zostaną techniki biologii molekularnej niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej immunodetekcji białek. Uczestnicy zapoznają się z zasadami elektroforezy SDS-PAGE, metodami transferu białek, technikami ELISA i Western blotting.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Immunodetekcja białek metodami ELISA i Wester blotting

ĆWICZENIA:
1. Rozdział białek metodą elektroforezy SDS-PAGE
2. Elektrotransfer mokry białek i transfer kapilarny
3. Detekcja białek metodą Western blotting
4. Detekcja białek metodą ELISA

Na każdym etapie ćwiczeń interpretacja wyników analiz.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (2 x 8 godzin)

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Tagi: