GMP – zasady wytwarzania w branży kosmetycznej

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z dobrą praktyką wytwarzania w branży kosmetycznej

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób związanych z produkcją kosmetyków, technologów pracujących w firmach kosmetycznych.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Personel
– zakres obowiązków i odpowiedzialności
– struktura organizacyjna
2. Pomieszczenia i urządzenia
– prawidłowe rozplanowanie układu pomieszczeń i urządzeń,
– zasady nadzoru nad aparaturą kontrolno- pomiarową,
– mycie, dezynfekcja, ochrona przed szkodnikami
3. Zarządzanie jakością
– dokumentacja systemowa,
– audyty
4. Surowce i opakowania
5. Produkcja
– zasady wytwarzania produktu luzem,
– zasady wytwarzania produktu gotowego,
– dokumentacja
6. Kontrola Jakości
7. Logistyka wyrobów gotowych
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6h
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia