dr n. med. Marta Bednarek

Dr n. med. Marta Bednarek jest współzałożycielką B&S EduCenter oraz Prodziekanem ds. Studiów w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Wieloletni pracownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed. Od 2012 roku związana była z jednym z trójmiejskich Centrów Badań Klinicznych gdzie zdobywała doświadczenie jako monitor badań klinicznych oraz Szef Projektów badań klinicznych, następnie pełniła funkcję Kierownika Działu Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych.
Odbyła liczne staże oraz szkolenia z zakresu systemów jakości, specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednostce badawczej polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej oraz kosmetologii.
Opiekun Koła Naukowego Studentów Kosmetologii WSZ, autorka lub współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.