Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Podstawy prawne, wymagania i wdrożenie systemu w jednostce badawczej

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania prawne
2. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
– Zarządzającego Jednostką Badawczą
– Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
– Kierownika Badania / Personelu Badawczego
3. Program Zapewnienia Jakości
4. Rola Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu systemu
5. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej
6. Nadzór nad:
– Przyrządami pomiarowymi, materiałami i odczynnikami
– Systemami badawczymi
– Materiałami badanymi i odniesienia
7. Dokumentacja badawcza:
– Plan badania
– Dane źródłowe
– Sprawozdanie z badania
– Raport z inspekcji
– Archiwizacja
8. Standardowe Procedury Operacyjne
– Nadzór nad dokumentacją systemową,
– Nadzór nad wyposażeniem i jednostką

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6-7 godzin

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia