Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność personelu jednostki zapewnienia jakości

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi i/oraz personelu zapewnia jakości laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania prawne
2. Program Zapewnienia Jakości
– Wymagania ogólne
3. Odpowiedzialność personelu prowadzącego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)
– Weryfikacja pod kątem zgodności z DPL
– Prowadzenie inspekcji
– Przechowywanie danych
4. Rola PZJ w prawidłowym działaniu systemu
5. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej
6. Dokumentacja badawcza:
– Plan badania
– Dane źródłowe
– Sprawozdanie z badania
– Raport z inspekcji
– Archiwizacja
7. Standardowe Procedury Operacyjne
– Nadzór nad dokumentacją systemową,
– Nadzór nad wyposażeniem i jednostką

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6-7 godzin

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia