Detekcja promieniowania jonizującego oraz dozymetria indywidualna i środowiskowa w jednostkach medycznych

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z metodami detekcji promieniowania jonizującego, dozymetrii indywidualnej i środowiskowej w jednostkach medycznych oraz przyrządami dozymetrycznymi.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek medycznych z pracowniami rentgenowskimi i innych zainteresowanych detekcją promieniowania jonizującego oraz kontrolą dawek indywidualnych i środowiskowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy fizyki promieniowania jonizującego
2. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, stosowane jednostki
3. Ustawa – Prawo atomowe i akty wykonawcze, podstawowe przepisy międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy UE
4. Metody detekcji promieniowania jonizującego
5. Detektory promieniowania jonizującego – typy i zasada działania, wady i zalety
6. Kontrola narażenia pracowników i ogółu ludności, w tym od promieniowania naturalnego
7. Kontrola dawek indywidualnych i środowiska pracy
8. Przyrządy dozymetryczne i ich kalibracja

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5 godzin

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia