dr n. med. Marta Bednarek

Dr n. med. Marta Bednarek jest współzałożycielką B&S EduCenter oraz Prodziekanem ds. Studiów w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Wieloletni pracownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed. Od 2012 roku związana była z jednym z trójmiejskich Centrów Badań Klinicznych gdzie zdobywała...

dr n. biol. Iwona Sokołowska

Założycielka firmy IvoLab, laboratorium naukowo-badawczego oraz wieloletni trener B&S EduCenter. Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą...

dr n. med. Lidia Boss

Adiunkt w Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie identyfikacji mikroorganizmów, klonowania molekularnego, technik biologii molekularnej i mikrobiologii. Uczestniczka licznych wyjazdów i praktyk międzynarodowych, stały współpracownik największych jednostek badawczych w kraju i za granicą. Od 2012 szkoleniowiec i doradca zarówno doświadczonych pracowników naukowych, jak i młodych adeptów biologii molekularnej.

Natalia Litka

Specjalista posiadający kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Badań Klinicznych, Good Clinical Practice. Doświadczenie zdobyła pracując między innymi w jednym z gdańskich Centrów Badań Klinicznych gdzie jako Asystent badań klinicznych odpowiadała za formalne przygotowanie badania oraz reprezentowanie sponsora badania w kontaktach z komisjami bioetycznymi oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych....

dr n. med. Urszula Popowska

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Wieloletni pracownik Katedry Chemii Medycznej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskała tytuł doktora. Uczestniczka oraz prelegentka zjazdów i konferencji naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Od 2013 specjalista ds. badań molekularnych w jednym z największych...

Natalia Sobuń

Monitor badań klinicznych oraz Szef Projektów z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010 roku pracowała w Centrum Badań Klinicznych, gdzie odpowiedzialna była zarówno za przeprowadzanie, jak i późniejsze zarządzanie, badaniami aplikacyjnymi oraz aparaturowymi. Szef Projektu badań tolerancyjnych oraz solaryjnych w polsko-francuskiej firmie świadczącej usługi z...

Kamil Mieczkowski

Doktorant na Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiach Doktoranckich na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w zakresie szeroko pojętej biologii komórki nowotworowej, hodowli komórek eukariotycznych, technik biochemicznych oraz biologii molekularnej. Współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach badawczych. Kierownik projektów uczelnianych oraz finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Monika Szołucha

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Inspektor Ochrony Radiologicznej, wieloletni pracownik naukowy i specjalista w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz inżynierii procesowej. Członek Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej SEREN w Warszawie, Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Uczestnik licznych wyjazdów i praktyk międzynarodowych....