Monitorowanie badań klinicznych – kurs dla monitorów oraz kandydatów na monitorów badań klinicznych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych oraz kandydatów na to stanowisko. PROGRAM SZKOLENIA: Dzień 1. 1. Monitorowanie badań klinicznych ● Definicja i cele ● Plan Monitoringowy ● Wytyczne ICH GCP ● Obowiązki monitora (CRA) 2.Kryteria...

Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i Zespołów Badawczych, przedstawienie Audytorom lub Inspektorom znajomość zasad, przepisów i regulacji obowiązujących w badaniach klinicznych, jak i systematyczną i rzetelną pracę od samego początku projektu. UCZESTNICY SZKOLENIA: Kurs ten przeznaczony jest dla Monitorów badań klinicznych, Badaczy i osób wchodzących w skład Zespołów Badawczych oraz...

Dobra Praktyka Kliniczna (ICH GCP) dla badaczy i zespołów badawczych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie badaczy oraz zespołów badawczych z historią badań klinicznych, poprawnym prowadzeniem dokumentacji badań klinicznych a także poprawnego raportowania zdarzeń niepożądanych (AE oraz SAE). UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób związanych z badaniami klinicznymi – badaczy oraz zespołów badawczych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Historia Badań Klinicznych 2. Przepisy dotyczące prowadzenia badań...