GMP – zasady wytwarzania w branży kosmetycznej

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie z dobrą praktyką wytwarzania w branży kosmetycznej UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób związanych z produkcją kosmetyków, technologów pracujących w firmach kosmetycznych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Personel – zakres obowiązków i odpowiedzialności – struktura organizacyjna 2. Pomieszczenia i urządzenia – prawidłowe rozplanowanie układu pomieszczeń i urządzeń, – zasady nadzoru...

Dobra Praktyka Kliniczna (ICH GCP) dla badaczy i zespołów badawczych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie badaczy oraz zespołów badawczych z historią badań klinicznych, poprawnym prowadzeniem dokumentacji badań klinicznych a także poprawnego raportowania zdarzeń niepożądanych (AE oraz SAE). UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób związanych z badaniami klinicznymi – badaczy oraz zespołów badawczych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Historia Badań Klinicznych 2. Przepisy dotyczące prowadzenia badań...