Monitorowanie badań klinicznych – kurs dla monitorów oraz kandydatów na monitorów badań klinicznych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych oraz kandydatów na to stanowisko. PROGRAM SZKOLENIA: Dzień 1. 1. Monitorowanie badań klinicznych ● Definicja i cele ● Plan Monitoringowy ● Wytyczne ICH GCP ● Obowiązki monitora (CRA) 2.Kryteria...

Immunodetekcja białek

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z technikami immunodetekcji białek. Podczas szkolenia omówione zostaną techniki biologii molekularnej niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej immunodetekcji białek. Uczestnicy zapoznają się z zasadami elektroforezy SDS-PAGE, metodami transferu białek, technikami ELISA i Western blotting. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów...

Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Podstawy prawne, wymagania i wdrożenie systemu w jednostce badawczej

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane...

Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność kierownika badania i personelu badawczego

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do kierowników badań...

Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność personelu jednostki zapewnienia jakości

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi i/oraz personelu...

Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i Zespołów Badawczych, przedstawienie Audytorom lub Inspektorom znajomość zasad, przepisów i regulacji obowiązujących w badaniach klinicznych, jak i systematyczną i rzetelną pracę od samego początku projektu. UCZESTNICY SZKOLENIA: Kurs ten przeznaczony jest dla Monitorów badań klinicznych, Badaczy i osób wchodzących w skład Zespołów Badawczych oraz...

System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem nowelizacji 2017

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest znajomość Systemu Zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium na podstawie wymagań normy 17025 oraz Polskiego Centrum Akredytacji i samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników branży kosmetycznej, oraz osób odpowiedzialnych program zapewnienia jakości. PROGRAM SZKOLENIA: Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej Wymagania normy 17025...

Techniki biologii molekularnej – projektowanie reakcji, walidacja metody i analiza wyników

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami biologii molekularnej oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystania tych metod w procesach diagnostycznych. Szkolenie wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą zaplanować, przeprowadzić oraz zanalizować wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu technik biologii molekularnej. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych...

Klonowanie molekularne – nowoczesne techniki biologii molekularnej

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami klonowania molekularnego w komórkach Escherichia coli oraz przygotowanie do praktycznego klonowania genów do wektorów plazmidowych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawowe techniki wykorzystywane w biologii molekularnej. Nabyta w trakcie szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dobór najbardziej optymalnej dla nich techniki klonowania molekularnego....

Zasady prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych oraz ich zastosowanie jako model badawczy

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia i wyposażeniem laboratorium kultur komórkowych. Przedstawione zostaną metody wykorzystywane w pracy z komórkami zwierzęcymi (pasażowanie, liczenie, przechowywanie). Scharakteryzowane zostaną rodzaje hodowli komórkowych (2D, 3D) oraz ich zastosowanie jako model eksperymentalny do oceny takich parametrów jak proliferacja, apoptoza, cytotoksyczność. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do samodzielnej...