Uruchomienie pracowni lub gabinetu rentgenowskiego

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z dokładną procedurą „krok po kroku” uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego (RTG) w swojej jednostce medycznej. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających składać wniosek w sprawie wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni/gabinetu RTG lub stosowanie aparatu RTG. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Jak wybrać aparat RTG?...

System Zarządzania Jakością i kliniczny audyt wewnętrzny w pracowni lub gabinecie rentgenowskim

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z Systemem Zapewnienia Jakości i klinicznym audytem wewnętrznym w pracowni lub gabinecie rentgenowskim. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników pracowni lub gabinetów rentgenowskich, osób zamierzających składać wniosek w sprawie wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni/gabinetu RTG lub stosowanie aparatu RTG oraz innych zainteresowanych Systemem Zarządzania Jakością i klinicznym...

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi w jednostkach medycznych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi w jednostkach medycznych. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek medycznych z gabinetami rentgenowskimi oraz innych zainteresowanych tematyką ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Podstawy fizyki promieniowania jonizującego 2. Podstawowe wielkości...

Detekcja promieniowania jonizującego oraz dozymetria indywidualna i środowiskowa w jednostkach medycznych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z metodami detekcji promieniowania jonizującego, dozymetrii indywidualnej i środowiskowej w jednostkach medycznych oraz przyrządami dozymetrycznymi. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek medycznych z pracowniami rentgenowskimi i innych zainteresowanych detekcją promieniowania jonizującego oraz kontrolą dawek indywidualnych i środowiskowych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Podstawy fizyki promieniowania jonizującego 2. Podstawowe...