Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność kierownika badania i personelu badawczego

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do kierowników badań...

Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność personelu jednostki zapewnienia jakości

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi i/oraz personelu...

GMP – zasady wytwarzania w branży kosmetycznej

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie z dobrą praktyką wytwarzania w branży kosmetycznej UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób związanych z produkcją kosmetyków, technologów pracujących w firmach kosmetycznych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Personel – zakres obowiązków i odpowiedzialności – struktura organizacyjna 2. Pomieszczenia i urządzenia – prawidłowe rozplanowanie układu pomieszczeń i urządzeń, – zasady nadzoru...