Uruchomienie pracowni lub gabinetu rentgenowskiego

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z dokładną procedurą „krok po kroku” uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego (RTG) w swojej jednostce medycznej. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających składać wniosek w sprawie wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni/gabinetu RTG lub stosowanie aparatu RTG. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Jak wybrać aparat RTG?...

System Zarządzania Jakością i kliniczny audyt wewnętrzny w pracowni lub gabinecie rentgenowskim

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z Systemem Zapewnienia Jakości i klinicznym audytem wewnętrznym w pracowni lub gabinecie rentgenowskim. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników pracowni lub gabinetów rentgenowskich, osób zamierzających składać wniosek w sprawie wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni/gabinetu RTG lub stosowanie aparatu RTG oraz innych zainteresowanych Systemem Zarządzania Jakością i klinicznym...

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi w jednostkach medycznych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi w jednostkach medycznych. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek medycznych z gabinetami rentgenowskimi oraz innych zainteresowanych tematyką ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Podstawy fizyki promieniowania jonizującego 2. Podstawowe wielkości...

Detekcja promieniowania jonizującego oraz dozymetria indywidualna i środowiskowa w jednostkach medycznych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z metodami detekcji promieniowania jonizującego, dozymetrii indywidualnej i środowiskowej w jednostkach medycznych oraz przyrządami dozymetrycznymi. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek medycznych z pracowniami rentgenowskimi i innych zainteresowanych detekcją promieniowania jonizującego oraz kontrolą dawek indywidualnych i środowiskowych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Podstawy fizyki promieniowania jonizującego 2. Podstawowe...

Podstawy mikrobiologii – praca w warunkach sterylnych, hodowla mikroorganizmów

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami pracy w warunkach sterylnych, metodami jałowienia sprzętu i odczynników laboratoryjnych oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczną hodowlą mikroorganizmów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia. PROGRAM SZKOLENIA: WYKŁADY: 1. Metody pracy w warunkach sterylnych...

Oczyszczanie białek – techniki umożliwiające szybką izolację białek

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami umożliwiającymi produkcję dowolnych białek w komórkach bakteryjnych oraz ich szybką izolację. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady doboru wektorów ekspresyjnych, znakowania białek znacznikami molekularnymi ułatwiającymi ich produkcję i izolację oraz proces oczyszczania białek z wykorzystaniem znaczników molekularnych. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów...